1 vecka - 16 November
   
  Hane 1 Tik 1  
   
  Hane 2 Tik 2