Nyfödda - 9 November
   
  Hane 1 Tik 1  
   
  Hane 2 Tik 2